Raspberry pi TimeMachine

Здравейте,

В този пост ще споделя как бързо и лесно можем да си направим Raspberry pi TimeMachine (бекъп сървър за MacOS) с помощта на raspberry pi (в моят случай версия 3) и един външен хард диск.

За целта изтегляме последната версия на rasbian stretch lite от официалният му сайт и го записваме на sd картата ни.

След като сме готови с инсталацията и сме стартирали нашият raspberry pi е време и за същинската инсталация на TimeMachine!

  1. Логваме се в raspberry pi и монтираме външният ни хард диск в директория /storage
   mkdir /storage && mount /dev/sda1 /storage
   1. Забележка – предварително съм форматирал хард-а под ext4 файлова система чрез
    mkfs.ext4 /dev/sda1
  2. Инсталираме avahi-daemon
   apt-get install avahi-daemon
  3. Инсталираме netatalk пакета, но за целта не използваме този от apt репо-то, а си клонираме последната му версия от github (тази от репото е старата версия 2) :
   apt-get install git -y && git clone https://github.com/adiknoth/netatalk-debian
  4. Инсталираме необходимите библиотеки за да можем да компилираме netatalk
   apt-get install build-essential devscripts debhelper cdbs autotools-dev dh-buildinfo libdb-dev libwrap0-dev libpam0g-dev libcups2-dev libkrb5-dev libltdl3-dev libgcrypt11-dev libcrack2-dev libavahi-client-dev libldap2-dev libacl1-dev libevent-dev d-shlibs dh-systemd
  5. Компилираме си deb пакетите
   cd netatalk-debian && debuild -b -uc -us
   1. Тук изчакваме около 5-10 минути докато приключи процеса
  6. Крайният резултат трябва да е подобен :
   root@r-nas:~# ls /root/*.deb
   /root/libatalk18_3.1.11-1_armhf.deb /root/libatalk-dev_3.1.11-1_armhf.deb /root/netatalk-dbgsym_3.1.11-1_armhf.deb
   /root/libatalk18-dbgsym_3.1.11-1_armhf.deb /root/netatalk_3.1.11-1_armhf.deb
  7. Инсталираме netatalk
   dpkg -i libatalk18_3.1.11-1_armhf.deb netatalk_3.1.11-1_armhf.deb
  8. Конфигурираме netatalk /etc/netatalk/afp.conf
   [Global]
   max connections = 20
   mac charset = MAC_ROMAN
   unix charset = LOCALE
   guest account = nobody
   uam list = uams_dhx.so,uams_dhx2.so
   save password = no
   [TimeMachine]
   path = /storage/TimeMachine/
   read only = no
   unix priv = no
   invisible dots = no
   time machine = yes
   valid users = "macuser"
   invalid users =
   rolist =
   rwlist = "macuser"
  9. Създаваме папка /storage/TimeMachine и потребител “macuser” който да има достъп до нея
   mkdir /storage/TimeMachine ; adduser macuser ; chown -R macuser:macuser /storage/TimeMachine
  10. Рестартираме процесите avahi-daemon и netatalk и ако всичко е ок вече трябва да виждаме нашият TimeMachine от Apple компютъра ни!
   service avahi-daemon restart
   service netatalk restart

Това е!