MySQL crashed and server can’t start

MySQL crashed and server can't start

Днес ми се случи нещо много интересно на единия убунту сървър. MySQL-а му не искаше да се пуска сам, и след като тръгнах да дебъгвам, открих че крашва. Лога беше нещо от рода:

stack_bottom = 0 thread_stack 0x30000
/usr/sbin/mysqld(my_print_stacktrace+0x29)[0x7f9f3fe84259]
/usr/sbin/mysqld(handle_fatal_signal+0x3d8)[0x7f9f3fd7c2b8]
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0xfbd0)[0x7f9f3eb00bd0]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x37)[0x7f9f3e157037]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x148)[0x7f9f3e15a698]
/usr/sbin/mysqld(+0x585225)[0x7f9f3ff18225]
/usr/sbin/mysqld(+0x585629)[0x7f9f3ff18629]
/usr/sbin/mysqld(+0x64781f)[0x7f9f3ffda81f]
/usr/sbin/mysqld(+0x63e1eb)[0x7f9f3ffd11eb]
/usr/sbin/mysqld(+0x586779)[0x7f9f3ff19779]
/usr/sbin/mysqld(+0x57823c)[0x7f9f3ff0b23c]
/usr/sbin/mysqld(+0x57c4b3)[0x7f9f3ff0f4b3]
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x7f8e)[0x7f9f3eaf8f8e]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x6d)[0x7f9f3e21aa0d]
The manual page at http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/crashing.html contains
information that should help you find out what is causing the crash.

Пробвах с myismchk но без резулатат.. Накрая открих в интернет решение на проблема ми. Добавих опцията

innodb_force_recovery = 3

в my.cnf и MySQL сървъра тръгна. Сега обаче в лога за грешките взеха да излизат тонове от това:

InnoDB: A new raw disk partition was initialized or
InnoDB: innodb_force_recovery is on: we do not allow
InnoDB: database modifications by the user. Shut down
InnoDB: mysqld and edit my.cnf so that newraw is replaced
InnoDB: with raw, and innodb_force_... is removed.

Тук за съжеление не открих как да спра тея грешки, и за това просто коментирах лога с грешки. В интернет пише че след innodb force recovery таблиците се оправят и след това може да се стартира сървъра без нея опция. При мен за съжеление не се получи, за това оставям recovery-то пуснато докато не открия друг начин да оправя този проблем.