linux behind vmware esxi vlan access to cisco switch

linux behind vmware esxi vlan access to cisco switch
Идеята.. имаме cisco суич на който предварително сме добавили vlan за достъпване към него. Трябва да направим така че от нашият сървър да имаме достъп до него. За целта сме сложили кабел от порт GigabitEthernet 0/2 към vmnic 2 на vmware esxi. На тази ланка няма да има нищо друго освен това.

Първо правим настройките на суича:

 

interface Vlan3
ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
no ip route-cache
end

 

interface GigabitEthernet0/2
description mgmt network
switchport trunk allowed vlan 3
switchport mode trunk
end

След това се логваме в esx сървъра чрез vSphere клиента. Отиваме в Configuration, Networking и даваме Add Networking..
След това трябва да добавим двата вида VMKernel и Virtual Machine. На Virtual Machine избираме VLAN ID – 3, след това на VMKernel избираме същото VLAN ID – 3, тук можем да добавим и айпи адрес който да е в този vlan. Накрая избираме и ланката – vmnic2.
Накрая добавяме в сървъра ни Network Adapter, и избираме новия ни адаптер.
В сървъра ще се появи като eth1. Тук няма нужда да му вдигаме vlan чрез vconfig, защото той вече е в този vlan, благодарение на vmware-a. Само му добавяме айпи от мрежата 10.0.3 и вече имаме достъп до cisco суича.

Поста е продължение на този пост.

Това е!