How to fix GPG error NO_PUBKEY in Ubuntu

How to fix GPG error NO_PUBKEY in UbuntuДнес си направих една виртуалка с ubuntu 14.04 да тествам едни nodejs неща и се натъкнах на много странен проблем при обновяване на apt – изписа ми че нямам публичен ключ за репоситорито на ubuntu.

W: GPG error: http://archive.canonical.com trusty Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32
W: GPG error: http://archive.ubuntu.com trusty Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32
W: GPG error: http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32
W: GPG error: http://security.ubuntu.com trusty-security Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32

Този проблем и преди ми се беше случвал, и заради това реших да напиша и този пост, за да знам че ще имам решението на лесно в блога 🙂
Трябва ръчно да се импортнат ключовете чрез :

root@nodejs:/# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 40976EAF437D05B5
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.J9bWYFhGnc --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 40976EAF437D05B5
gpg: requesting key 437D05B5 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 437D05B5: public key "Ubuntu Archive Automatic Signing Key " imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1
root@nodejs:/# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3B4FE6ACC0B21F32
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.dhnHLZP4ns --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3B4FE6ACC0B21F32
gpg: requesting key C0B21F32 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key C0B21F32: public key "Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2012) " imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)

Сега вече apt-get update работи без проблеми и всичко е 6 точки! 🙂