Тестване на скоростта на уеб страница през конзолата

Тестване на скоростта на уеб страница през конзолатаХелоу,

Тъй като работата ми като цяло е свързана с уеб сайтове, администриране на сървъри и всичко около тях, за мен е много важно да мога да измервам скоростта до даден сайт – а какво по-добро решение за мен е това да го правя през конзолата 🙂
За тази цел се разрових днес, и открих доста як начин по който става тази схема чрез curl. Ето и примерите :

Кратър пример:

curl -s -w %{time_total}\\n -o /dev/null https://root.bg

И резултата е следния :

mac-mini:~ nikolay$ curl -s -w %{time_total}\\n -o /dev/null https://root.bg
0.756

А опциите значат : -s (тих режим) , -w (какво да се визуализира след заявката) и -o (къде да запише отговора)

Също така има и дълъг пример:

curl -s -w '\nLookup time:\t%{time_namelookup}\nConnect time:\t%{time_connect}\nPreXfer time:\t%{time_pretransfer}\nStartXfer time:\t%{time_starttransfer}\n\nTotal time:\t%{time_total}\n' -o /dev/null https://root.bg

И резултата е :

mac-mini:~ nikolay$ curl -s -w '\nLookup time:\t%{time_namelookup}\nConnect time:\t%{time_connect}\nPreXfer time:\t%{time_pretransfer}\nStartXfer time:\t%{time_starttransfer}\n\nTotal time:\t%{time_total}\n' -o /dev/null https://root.bg

Lookup time: 0.517
Connect time: 0.536
PreXfer time: 0.675
StartXfer time: 0.716

Total time: 0.755

Тук смятам, че няма нужда от кой знае какво обяснение, тъй като самата терминология е ясна и резултатите също 🙂

Аз по принцип използвам curl много в моята работа , като най-често ми трябва да сваляне на файлове, преглед на head-ъри и проследяване на редиректи. Ето и примери за това:

Сваляне с curl:

alpha:~# curl -O https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.2.tar.xz
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
8 81.5M 8 6849k 0 0 1166k 0 0:01:11 0:00:05 0:01:06 1407k

Преглед на headers:

alpha:~# curl -I https://root.bg/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 11 Sep 2015 12:26:47 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-Pingback: https://root.bg/xmlrpc.php
Link: ; rel=shortlink
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
X-Cache: HIT
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
P3P: Can I help you? Contact me via https://root.bg/contacts/, CP=CAO ADMa DEVa IND PHY ONL UNI COM LOC

И следене на редиректи:

alpha:~# curl -I -L root.bg/cv
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 11 Sep 2015 12:27:40 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://root.bg/cv

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 11 Sep 2015 12:27:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
X-Pingback: https://root.bg/xmlrpc.php
Location: https://root.bg/cv/
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
X-Cache: HIT
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
P3P: Can I help you? Contact me via https://root.bg/contacts/, CP=CAO ADMa DEVa IND PHY ONL UNI COM LOC

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 11 Sep 2015 12:27:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
X-Pingback: https://root.bg/xmlrpc.php
Link: ; rel=shortlink
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
X-Cache: HIT
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
P3P: Can I help you? Contact me via https://root.bg/contacts/, CP=CAO ADMa DEVa IND PHY ONL UNI COM LOC

Дано съм бил полезен с този пост на някой ! 🙂 Успех!