WHM CloudFlare Real IP

Здравейте,

Едва ли има някой който не знае кавко е CloudFlare. В този пост ще споделя как да виждаме реалните айпи адреси на посетителите ни в логовете на нашият сайт, който работи на WHM сървър и е зад CloudFlare.

 

Ако следваме документацията от официалният сайт на CloudFlare вероятно ще стигнем до това :

[root@server ~]# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/cloudflare/mod_cloudflare/master/EasyApache/installer.sh)

Installing mod_cloudflare for EasyApache 4 on 'CentOS 7'

Done. Please restart EasyApache 4

Добре, но нищо не се получава след това и явно този метод не работи коректно.

Аз открих начин с инсталиране на rpm пакет от репо-то на Jperkster. Метода е както следва :

За CentOS 6 :

cd /etc/yum.repos.d/
wget http://download.opensuse.org/repositories/home:Jperkster:EA4_Mod_Cloudflare/CentOS-6/home:Jperkster:EA4_Mod_Cloudflare.repo

За CentOS 7 :

cd /etc/yum.repos.d/
wget http://download.opensuse.org/repositories/home:Jperkster:EA4_Mod_Cloudflare/CentOS-7/home:Jperkster:EA4_Mod_Cloudflare.repo

 

[root@server yum.repos.d]# yum search ea-apache24-mod_cloudflare
Loaded plugins: fastestmirror, universal-hooks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* EA4: 185.78.221.90
* cpanel-addons-production-feed: 185.78.221.90
* base: mirrors.neterra.net
* epel: mirrors.neterra.net
* extras: mirrors.neterra.net
* updates: mirrors.neterra.net
=================================================================== N/S matched: ea-apache24-mod_cloudflare ====================================================================
ea-apache24-mod_cloudflare-debuginfo.x86_64 : Debug information for package ea-apache24-mod_cloudflare
ea-apache24-mod_cloudflare.x86_64 : CloudFlare Apcahe module mod_cloudflare to show visitor IPs in logs.

Name and summary matches only, use "search all" for everything.

И го инсталираме спрямо архитектурата на сървъра ни :

yum install yum install ea-apache24-mod_cloudflare.x86_64

Това е! 😉