strace php-fpm process

Привет,

Днес ще споделя как бързо и лесно можем да следим какво се случва зад един php-fpm процес благодарение на strace!

Добавяме следната функция в .bashrc файла на потребителя ни (препоръчва се да е директно на root) или ще трябва да се изпълни със sudo :

function straceall {
strace -t -f -o strace.txt $(pidof "${1}" | sed 's/\([0-9]*\)/-p \1/g')
}

Зареждаме го на ново чрез source .bashrc или излизаме и влизаме в сървъра ни и започваме да следим процеса :

straceall php-fpm7.0

Ако искаме да следим php7.1-fpm процес пишем :

straceall php-fpm7.1

а за php5-fpm следното :

straceall php5-fpm

Така се детачва strace процес който пише във файл strace.txt в реално време.

Това е!