nginx disable script in directory ispconfig

nginx disable script in directory ispconfigТъй като днес стана дума в разговор със Златозар Дичев,
как да забраним изпълняването на скриптове в дадена директория при nginx, в комбинация с ISPConfig, реших да тествам и да напиша как съответно става номера 🙂

location ~* /(images|cache|media|logs|tmp)/.*\.(php|pl|py|jsp|asp|sh|cgi)$ {
deny all;
}

Може да се добавят Н брой директории посредством | , както и Н брой файлови разширения разделени също с |

Тук важното е, че трябва да се добави ръчно в конфиг файла на виртуалният хост. Причината е, че трябва да бъде сложено преди php настройките, а когато се добавя през Options на ISPConfig – то тези настройки отиват най-отдолу и съответно не работят!
За сега не съм открил друг начин как да стане този номер, но ако открия ще го добавя тук.

Други ISPConfig директиви за nginx може да намерите тук и тук.