nginx custom rewrite rules

nginx custom rewrite rulesПривет,

Днес ми се наложи, да се занимавам с nginx custom rewrite rules. Целта беше да преработя работещи rewrite правила за един wordpress от apache за nginx.

На пръв път нещо лесно, но се оказа трудно и ми отне време докато го измисля.

Правилата за apache бяха следните :

RewriteRule ^^cache/css/(.*+)?$ /wp-content/themes/wp/static/cache/css/$1 [QSA,L]
RewriteRule ^^images/(.*+)?$ /wp-content/themes/wp/static/images/$1 [QSA,L]
RewriteRule ^^css/(.*+)?$ /wp-content/themes/wp/static/css/$1 [QSA,L]

А ето и същите за nginx. Слагат се след затварящата скоба на location /

location /cache/css/ {
rewrite ^/cache/css/(.*)$ /wp-content/themes/wp/static/cache/css/$1 break;
return 404;
}
location /images/ {
rewrite ^/images/(.*)$ /wp-content/themes/wp/static/images/$1 break;
return 404;
}
location /css/ {
rewrite ^/css/(.*)$ /wp-content/themes/wp/static/css/$1 break;
return 404;
}

Мисля, че принципа е ясен!

Това е.