MySQL Too many connections

Привет, Често ми се случва да оправям проблеми с MySQL сървъри където по подразбиране max_connections е сложен на 125. Заради това, когато имаме по натоварена система (като в една laravel апликация) се получи следния проблем : Fixing MySQL too many connections

Проблемът

Проблемът идва от запълване бройката на тези max_connections. За да се провери колко са използваните в момента се пише следната команда в MySQL терминала :
mysql> select @@global.max_connections;

Решението

Решението на проблема става по следните два начина:
 1. Сетване на по-голяма цифра за max_connections в my.cnf но е нужен
  service mysql restart
  – Слага се следното :
  max_connections = 1000
  в [mysqld] секцията.
 2. Директно в MySQL терминала се редактира max_connections така :
  mysql> SET GLOBAL max_connections = 1000;
Така проблемът ни с MySQL Too many connections е вече решен. Това е!
Сподели чрез...