MySQL Too many connections

Привет,

Често ми се случва да оправям проблеми с MySQL сървъри където по подразбиране max_connections е сложен на 125. Заради това, когато имаме по натоварена система (като в една laravel апликация) се получи следния проблем :
Fixing MySQL too many connections

Проблемът

Проблемът идва от запълване бройката на тези max_connections. За да се провери колко са използваните в момента се пише следната команда в MySQL терминала :

mysql> select @@global.max_connections;

Решението

Решението на проблема става по следните два начина:

  1. Сетване на по-голяма цифра за max_connections в my.cnf но е нужен service mysql restart– Слага се следното : max_connections = 1000 в [mysqld] секцията.
  2. Директно в MySQL терминала се редактира max_connections така : mysql> SET GLOBAL max_connections = 1000;

Така проблемът ни с MySQL Too many connections е вече решен.

Това е!