Convert OpenVZ to LXC

Convert OpenVZ to LXCПривет,

В продължение на поста ми Чао OpenVZ, Здравей LXC , днес ще пиша как точно направих конвертирането от OpenVZ към LXC.

 

Първото което трябва да спомена е, че бях събрал всички OpenVZ виртуалки от сървърите в един CentOS 6 с vzkernel ( тук целта ми беше миграцията на Proxmox-a към 4, и OpenVZ-тата бяха оставени на заден план).

Та.. на CentOS-а ми трябваше vzdump , обаче по подразбиране тази команда я няма. Добавих следното репо:

[soluslabs]
name=Soluslab Repo
#baseurl=http://repo.soluslabs.com/centos/$releasever/os/$basearch
mirrorlist=http://repo.soluslabs.com/centos/mirrors-soluslabs
gpgcheck=0
enabled=1

във файла : /etc/yum.repos.d/solusvm.repo и инсталирах vzdump чрез :

yum install vzdump

После последва самия бекъп на виртуалката:

[root@Alien ~]# vzdump 138
INFO: Starting new backup job - vzdump 138
INFO: Starting Backup of VM 138 (openvz)
INFO: status = CTID 138 exist unmounted down
INFO: creating archive '/vz/dump/vzdump-138.dat' (/var/lib/vz/private/138)
INFO: Total bytes written: 34812764160 (33GiB, 9.6MiB/s)
INFO: file size 32.42GB
INFO: Finished Backup of VM 138 (00:58:33)
[root@Alien ~]#

И накрая го преместих от /var/dump/vzdump-138.tar в proxmox сървъра и стартирах процеса на мигриране от OpenVZ към LXC (Convert OpenVZ to LXC) :

sun:~# pct restore 138 vzdump-138.tar -storage nas-nfs
Formatting '/mnt/pve/nas-nfs/images/138/vm-138-disk-1.raw', fmt=raw size=85899345920
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Creating filesystem with 20971520 4k blocks and 5242880 inodes
Filesystem UUID: 06aa1619-d508-421d-a966-e32eeac47442
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Multiple mount protection is enabled with update interval 5 seconds.
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

extracting archive '/root/vzdump-138.tar'
Total bytes read: 34812764160 (33GiB, 69MiB/s)
Detected container architecture: amd64
###########################################################
Converting OpenVZ configuration to LXC.
Please check the configuration and reconfigure the network.
###########################################################

Тук е важно да отбележа, че избрах за storage nas-nfs (това е монтирания по nfs nas сървър). Списък с монтираните storage дялове може да се види така :

sun:~# pvesm status
local dir 1 15321089528 1724523996 13596565532 11.76%
mysql-ssd-sun dir 1 114723368 61060 108811584 0.56%
nas-nfs nfs 1 29098686272 17879096416 11219589856 61.94%

И не на последно място, е нужно да се добави мрежов интерфейс на ново от proxmox уеб интерфейса, със съответните IP адреси и тн..

Ами това е… след като го пуснах всичко си беше 6 точки! 🙂

Същата процедура направих и с останалите 10 OpenVZ виртуалки.