/var/log/wtmp – No such file or directory

/var/log/wtmp - No such file or directoryПривет,

Днес случайно попаднах на един сървър на който командата last не му работеше.

Грешката беше следната :

 

last: /var/log/wtmp: No such file or directory

Perhaps this file was removed by the operator to prevent logging last info.

Вероятната причината за проблема е изтрит лог файл /var/log/wtmp .

Този проблем се решава по следният начин :

touch /var/log/wtmp
chown root:utmp /var/log/wtmp
chmod 0664 /var/log/wtmp

Това е – вече командата last ще връща отговор :

dev:~# last -10
root pts/0 192.168.188.147 Fri Nov 4 15:28 still logged in