Raspberry Pi camera web interface

Raspberry Pi camera web interfaceОт няколко месеца имам Raspberry Pi, но досега май не ми е оставало време да пиша за това в блога си.

За в момента го използвам за домашен torrent клиент, както и камера с уеб интерфейс / снимам туй онуй в реално време =) /

В този пост накратко ще напиша как инсталирах този уеб интерфейс за камерата + ползите от него.

Само да поясня че използвам CD карта (10) – като закупих PI-то , то дойде с (4) но беше прекалено бавна – а и в крайна сметка се счупи.. сега с (10) всичко лети лети!! 🙂

Използвах този линк от форума на Raspberry Pi :

 

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update

 

git clone https://github.com/silvanmelchior/RPi_Cam_Web_Interface.git
cd RPi_Cam_Web_Interface
chmod u+x RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh
./RPi_Cam_Web_Interface_Installer.sh install

Направих необходимите промени в конфига /etc/raspimjpeg :

################################
# Config File for raspimjpeg #
################################
# Syntax: "Command Param", no spaces before/after line allowed

#
# Camera Options
#
sharpness 0
contrast 0
brightness 50
saturation 0
iso 0
metering_mode average
video_stabilisation false
exposure_compensation 0
exposure_mode auto
white_balance auto
image_effect none
colour_effect_en false
colour_effect_u 128
colour_effect_v 128
rotation 0
hflip false
vflip false
sensor_region_x 0
sensor_region_y 0
sensor_region_w 65536
sensor_region_h 65536
shutter_speed 0
raw_layer false

#
# Preview Options
#
# fps_preview = video_fps (below) / divider
#
width 512
quality 25
divider 1

#
# Video Options
#
video_width 1920
video_height 1080
video_fps 25
video_bitrate 17000000
MP4Box true
MP4Box_fps 25

#
# Image Options
#
image_width 2592
image_height 1944
image_quality 85

#
# File Locations
#
# preview path: add %d for number
# image+video path: add %d for number, year, month, day, hour, minute, second
#
preview_path /dev/shm/mjpeg/cam.jpg
image_path /var/www/media/image_%04d_%04d%02d%02d_%02d%02d%02d.jpg
video_path /var/www/media/video_%04d_%04d%02d%02d_%02d%02d%02d.mp4
status_file /var/www/status_mjpeg.txt
control_file /var/www/FIFO

#
# Autostart
#
# autostart: standard/idle
# motion detection can only be true if autostart is standard
#
autostart standard
motion_detection false

Рестартирах Pi-то и вече можех да достъпвам камерата онлайн през 80ти порт. С цел сигурност си добавих и htpasswd ауторизация която е препоръчителна според мен, но не и задължителна.