clip-bucket ,nginx and rewrite ceo urls

От доста време се опитвам да открия успешен вариянт да подкарам clip-bucket под nginx с работещ rewrite. Останах с лошо впечетление, след като прочетох във форума на clip-bucket че всичко според тях работело идеално за apache но не и за nginx и LiteSpeed. Е.. аз открих пък вариянт в който всичко да работи на nginx!

Ето работещите правила които трябва да се добавят в конфига на виртуалния хост:

 

location /videos {
rewrite ^/videos/(.*)/(.*)/(.*)/(.*)/(.*) /videos.php?cat=$1&sort=$3&time=$4&page=$5&seo_cat_name=$2;
rewrite ^/videos/([0-9]+) /videos.php?page=$1;
rewrite ^/videos/?$ /videos.php?$query_string;
}

location /video {
rewrite ^/video/(.*)/(.*) /watch_video.php?v=$1&$query_string;
rewrite ^/video/([0-9]+)_(.*) /watch_video.php?v=$1&$query_string;
}

location / {
rewrite ^/(.*)_v([0-9]+) /watch_video.php?v=$2&$query_string;
rewrite ^/([a-zA-Z0-9-]+)/?$ /view_channel.php?uid=$1&seo_diret=yes;
}

location /channels {
rewrite ^/channels/(.*)/(.*)/(.*)/(.*)/(.*) /channels.php?cat=$1&sort=$3&time=$4&page=$5&seo_cat_name=$2;
rewrite ^/channels/([0-9]+) /channels.php?page=$1;
rewrite ^/channels/?$ /channels.php;
}

location /members {
rewrite ^/members/?$ /channels.php;
}

location /users {
rewrite ^/users/?$ /channels.php;
}

location /user {
rewrite ^/user/(.*) /view_channel.php?user=$1;
}

location /channel {
rewrite ^/channel/(.*) /view_channel.php?user=$1;
}

location /my_account {
rewrite ^/my_account /myaccount.php;
}

location /page {
rewrite ^/page/([0-9]+)/(.*) /view_page.php?pid=$1;
}

location /search {
rewrite ^/search/result/?$ /search_result.php;
}

location /upload {
rewrite ^/upload/?$ /upload.php;
}

location /contact {
rewrite ^/contact/?$ /contact.php;
}

location /categories {
rewrite ^/categories/?$ /categories.php;
}

location /group {
rewrite ^/group/([a-zA-Z0-9].+) /view_group.php?url=$1&$query_string;
}

location /view_topic {
rewrite ^/view_topic/([a-zA-Z0-9].+)_tid_([0-9]+) /view_topic.php?tid=$2&$query_string;
}

location /groups {
rewrite ^/groups/(.*)/(.*)/(.*)/(.*)/(.*) /groups.php?cat=$1&sort=$3&time=$4&page=$5&seo_cat_name=$2;
rewrite ^/groups/([0-9]+) /groups.php?page=$1;
rewrite ^/groups/?$ /groups.php;
}

location /create_grou {
rewrite ^/create_group /create_group.php;
}

location /collections {
rewrite ^/collections/(.*)/(.*)/(.*)/(.*)/(.*) /collections.php?cat=$1&sort=$3&time=$4&page=$5&seo_cat_name=$2;
rewrite ^/collections/([0-9]+) /collections.php?page=$1;
rewrite ^/collections/?$ /collections.php;
}

location /photos {
rewrite ^/photos/(.*)/(.*)/(.*)/(.*)/(.*) /photos.php?cat=$1&sort=$3&time=$4&page=$5&seo_cat_name=$2;
rewrite ^/photos/([0-9]+) /photos.php?page=$1;
rewrite ^/photos/?$ /photos.php;
}

location /collection {
rewrite ^/collection/(.*)/(.*)/(.*) /view_collection.php?cid=$1&type=$2&$query_string;
}

location /item {
rewrite ^/item/(.*)/(.*)/(.*)/(.*) /view_item.php?item=$3&type=$1&collection=$2;
}

location /photo_upload {
rewrite ^/photo_upload/(.*) /photo_upload.php?collection=$1;
rewrite ^/photo_upload/?$ /photo_upload.php;
}

location = /sitemap.xml {
rewrite ^(.*)$ /sitemap.php;
}

location /signup {
rewrite ^/signup/?$ /signup.php;
}

location = /rss {
rewrite ^(.*)$ /rss.php;
}

location /rss {
rewrite ^/rss/([a-zA-Z0-9].+)$ /rss.php?mode=$1&$query_string;
}

Така можем да ползваме пълноценно всичките екстри на clip-bucket!

Тъй като се натъкнах и на още един проблем , а именно качването на големи файлове в сайта , ето и решение на проблема.

Грешката която видях в лога на nginx-a е следната :

client intended to send too large body:

Тъй като ползвам ISPconfig , останових че чрез стандартните настройки на php.ini или увеличяването на ъплоад размера не се получиха нещата , открих странен трик за решаване на този проблем. Поставих client_max_body_size 900M; в nginx.conf в секция http {}

Воала.. вече мога и да ъплоадвам 🙂