Изчисляване на разстоянието между всички пощенски кодове в UK

Привет,

В този пост ще публикувам първия си що годе як скрипт писан на python.

Накратко : имаме 2 файла с пощенски кодове за UK и искаме да изчислим разстоянието между всеки един от тях.

Цялата работа става с помощта на maps.google.com API-то.

Тъй като е първия ми скрип, затова реших да го споделя с целия свят, пък дано свърши работа на някой след време… 🙂

#!/usr/bin/env python

import os
import requests
import time
import json

url = 'http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json'

output=open('results2.txt','w')
file1=open('file1.txt','r')
file2=open('file2.txt','r')

for l1 in file1:
for l2 in file2:
l1=l1.strip()
l2=l2.strip()
payload = {'origins': l1, 'destinations': l2, 'mode': 'driving', 'language': 'en-GB', 'sensor': 'false', 'units': 'imperial', 'key': 'AIzaSyCHpTlqb_2PKmMFkOqXTl0ldcuuoGvqR2I'}
r = requests.get(url, params=payload)
r.status_code
issue = json.loads(r.text)
d_address=str(issue[u'destination_addresses'])
o_address=str(issue[u'origin_addresses'])
for element in issue[u'rows']:
for res in element['elements']:
distance=str(res['distance'])
output.write(d_address+','+o_address+','+distance + '\n' )
time.sleep(15)