MySQL tuning

Днес се натъкнах на много интересна статия за тунинговане на mysql. Нужен е пакета на гугъл perftools (google-perftools).

Нужно е да го инсталираме:

apt-get install google-perftools

След това да кажем на mysql init скрипта да го използва:

nano /etc/init.d/mysql

слагаме

export LD_PRELOAD="/usr/lib/libtcmalloc_minimal.so"

запаметяваме и рестартираме mysql сървъра!

Тестваме:

SHOW ENGINE INNODB STATUS;

като сравним резултатите преди и след инсталацията на google-perftools 🙂