Limit connections from one ip address

Limit connections from one ip addressПривет,

Скоро се сблъсках с много странен проблем касаещ следната ситуация :

В офиса има много компютри и на всички външното айпи е едно и също. Това създава проблем на определени системи, защото сървърът отсреща реже достъпа до това айпи. И напрактика се оказва, че първите двама отворили даденият сайт успяват, а при всеки следващ нищо не получава, и накрая уеб сървъра реже връзката и до там.

Решението е следното :

На уеб сървърът трябва да се спре tcp_timestamps и така проблема с Limit connections from one ip address се решева ето така:

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps