Linux reboot the magic way

Linux reboot the magic wayЧували ли сте за Linux reboot the magic way ? Ако не сте имали счупен диск на линукс сървър вероятно не.

Днес на мен ми се случи именно този проблем :

jupiter:~# w
Segmentation fault
jupiter:~# reboot
-bash: /sbin/reboot: Input/output error
jupiter:~# shutdown -rF now
-bash: /sbin/shutdown: Input/output error
jupiter:~#

Проблема е от счупеният диск на сървъра и невазможността да изпълня командите заради невазможността на ядрото да ги зареди.
Тук на помощ дойде и magic key комбинацията , чрез която изпълних заявки директно в ядрото и така накарах машината да се рестартира.

jupiter:~# echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
jupiter:~# echo b > /proc/sysrq-trigger
packet_write_wait: Connection to jupiter: Broken pipe
mac-mini:~ nikolay$

След няколко секунди машината се появи отново!