Поправяне на Connection Failed проблем при Java 8 и iDRAC 6 за MacOS

Здравейте,

Не съм писал скоро (съжалявам за което).

Използвам MacOS и често ми се налага да влизам по стари Dell PowerEdge сървъри които използват iDRAC 6, но стигах до проблем – Connection Failed.

Оказа се, че проблема идва от настройка в защитите на Java ( по подразбиране са спрели протокола SSLv3 – а именно той служи да осъществяване на връзката към iDRAC 6 )

За да позволим SSLv3 е нужно да отворим с текстов редактор java.security файла :

sudo vim "/Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Home/lib/security/java.security"

и да закоментираме или изтрием следните два реда :

jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, \
EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL

И вече успешно можем да пуснем конзолата към iDRAC 6 и да си свършим работата ;))

Това е!