Изтриване на много файлове в linux

Здравейте,

Често ни се случва да изтриваме по много файлове на куп в linux и да дава следната грешка :

-bash: /bin/rm: Argument list too long

Изтриване на много файлове в linux

В този случай файловете проблемът се решава със съчетаването на командите find и rm , а именно така :

find . -type f -exec rm -v {} \;

Обаче ако файловете са милиони, и тук ще даде същата грешка.

За това има по-бърз и ефективен начин за изтриване на всичко ето така :

find . -type f -delete

А ако искаме да виждаме и какво трием , пускаме командата ето така :

find . -type f -print -delete