Инсталиране на mcrypt модул в php7.2 на WHM сървър

Инсталиране на mcrypt модул в php7.2 на WHM сървърЗдравейте,

От версия 7.1 mcrypt вече не се поддържа от разработчиците на PHP,

и съответно в 7.2 вече не може да се инсталира.

В този пост ще споделя как можем да инсталираме mcrypt на WHM сървър в php7.2.

 

 

 

Изпълняваме следните команди :

Инсталираме ако нямаме EPEL репо-то :

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

Инсталираме необходимите библиотеки за mcrypt :

yum install libmcrypt
yum install libmcrypt-devel

Инсталираме mcrypt чрез PECL :

/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/pecl install channel://pecl.php.net/mcrypt-1.0.1

Тестваме дали модула е успешно инсталиран :

/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php -m|grep mcrypt

Това е!