proxmox 4 lvm data

proxmox 4 lvm dataПривет,

От версия 4.2 насам, proxmox използват lvm-thin за data storage по подразбиране.

 

Lvm-thin може да е готино и да има много предимства, но на мен нещо не ми допадна.. и затова ми трябва начин да върна нещата по старо му – да монтирам /var/lib/vz като LVM2 дял и да го използвам за всичко.

Близкия месец ми се наложи да правя това на 3 сървъра, и ето че дойде време да го напиша и в блога като пост: proxmox 4 lvm data, за да не търся всеки път…

Ето стъпките :

1. Чрез командата lvs можем да видим, че дяла наистина е lvm-thin:

lvs
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
data pve twi-a-tz-- 14.44t 0.00 0.42
root pve -wi-ao---- 96.00g
swap pve -wi-ao---- 8.00g

2. Изтриваме logical дяла чрез lvremove и го създаваме на ново чрез lvcreate:

lvremove pve/data
lvcreate --name data -l +100%FREE pve

3. Форматираме /dev/pve/data :

mkfs.ext4 /dev/pve/data

4. Добавяме /var/lib/vz във /etc/fstab за да може да се монтира автоматично при reboot:

vim /etc/fstab

и добавяме :

/dev/pve/data /var/lib/vz ext4 defaults 0 1

5. Монтираме чрез mount -a и ако всичко е ок, новият ни дял трябва да се е появил:

mount -a
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 51G 9.5M 51G 1% /run
/dev/dm-0 95G 1.2G 89G 2% /
tmpfs 126G 25M 126G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/fuse 30M 16K 30M 1% /etc/pve
/dev/mapper/pve-data 15T 9.7M 14T 1% /var/lib/vz

Ами това е! 🙂