Изтриване на логовете на systemd journal

Здравейте,

Днес, на един от сървърите ми открих, че мястото във /var намаля, и причината беше във /var/log/journal.


В тази публикация ще споделя как правилно се изтриват логовете на systemd journal, и как да направим сървъра ни сам да се грижи за размера им.

root@mp-web06:/var/log# du -sh * |grep G
4.1G journal

Изтриване на логовете на systemd journal по-стари от Х дни

root@mp-web06:/var/log# journalctl --vacuum-time=5d
Deleted archived journal /var/log/journal/a20c526fbd1ffe2fe0fc6d5056053509/user-1003@55bfa9c91d5944b3a7a133fcec536fb8-000000000042a6ee-00057dd636182198.journal (8.0M).
.....
Vacuuming done, freed 3.8G of archived journals from /var/log/journal/a20c526fbd1ffe2fe0fc6d5056053509.

Тук идеята е сървъра да изтрива сам логове по-стари от 5 дни.

Още..