Welcome LetsEncrypt

welcome letsencryptПривет,

Искам да съобщя, че от днес root.bg (и няколко под домейна ) използват валиден сертификат от Let’s Encrypt!! Welcome LetsEncrypt!

Накратко – LetsEncrypt предоставят напълно безплатно възможността, да имаме валиден SSL сертификат.

Инсталацията на letsencrypt става супер лесно :

 

beta:~# git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
beta:~# cd letsencrypt/
beta:~/letsencrypt# ./letsencrypt-auto --help

А след това следва и инсталацията на самите сертификати :

/root/.local/share/letsencrypt/bin/letsencrypt certonly --standalone -w /var/www/root.bg/ -d root.bg -d www.root.bg -d sky.root.bg -d music.root.bg -w /var/www/cdn.root.bg/ -d cdn.root.bg

За целта първо трябва да се спре уеб сървъра, докато трае самото инсталиране на сертификатите ( осъществява се обратна връзка от сървърите на letsencrypt.org към моите домейни ) – отнема около 20~30 секунди.

welcome letsencrypt

Ако всичко е ОК трябва да видим и следното съобщение :

IMPORTANT NOTES:

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at

   /etc/letsencrypt/live/root.bg/fullchain.pem. Your cert will expire

   on 2016-07-25. To obtain a new version of the certificate in the

   future, simply run Let's Encrypt again.

- If you like Let's Encrypt, please consider supporting our work by:

   Donating to ISRG / Let's Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate

   Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le

Още..