Инсталиране на clip-bucket върху ubuntu 14.04

Привет,

Наскоро ми беше хрумнала идея за видео сайт с детски филмчета за малката. За целта на една виртуална машина (ubuntu 14.04) инсталирах clip-bucket, и в този пост ще покажа стъпка по стъпка как става това. Само да отбележа, че след инсталацията всичко работи перфектно! Качването и конвертирането на големи клипове функционира безупречно!

Инсталиране на LAMP

root@video:~# apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysqlnd apache2 php5-curl curl libapache2-mod-php5 php5-cli php5

Изтегляне и инсталиране на Clip-Bucket

root@video:~# cd /opt
root@video:/opt/# wget https://sourceforge.net/projects/clipbucket/files/ClipBucket%20v2/clipbucket-2.8.v3354-stable.zip
root@video:/opt# unzip clipbucket-2.8.v3354-stable.zip
root@video:/opt# mv clipbucket-2.8.v3354-stable/upload video.root.bg
root@video:/opt# chown -R www-data.www-data video.root.bg

Още..