LVM add new hard drive

lvm add new hard drive
Знам че има много подобни статии в интернет, но в моя блог няма нито една за LVM, и заради това сега ще напиша и първата такава! 🙂

Онзи ден трябваше да добавя 2 нови 500GB WD към сървъра “heaven” и да ги вкарам в LVM “/dev/mapper/pve-data”

За целта първо добавих двата хард диска в LVM таблицата чрез:

 


heaven:~# pvcreate /dev/sdb
 Physical volume "/dev/sdb" successfully created

 heaven:~# pvcreate /dev/sdc
 Physical volume "/dev/sdc" successfully created

а след това добавих двата харда в предварително създадената ни от proxmox-a група “pve”


heaven:~# vgextend pve /dev/sdb
Volume group "pve" successfully extended

heaven:~# vgextend pve /dev/sdc
Volume group "pve" successfully extended

ВАЖНО!!
Когато използваме не целият хард диск, а отделни партишъни, и по една или друга причина линукса ни не открива новите дялове, е необходимо да се пусне ръчно “partprobe” която проверява за промени по дяловата таблица. Много е важно това!

Чрез командата

vgdisplay

можем да видим колко LVM групи имаме в момента


heaven:~# vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        pve
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    3
 Metadata Sequence No 12
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        3
 Act PV        3
 VG Size        1.49 TiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       390959
 Alloc PE / Size    389037 / 1.48 TiB
 Free PE / Size    1922 / 7.51 GiB
 VG UUID        wy2dkr-S89P-FnAS-CoWp-QPJb-guqv-MU2jiO

Чрез командите lvdisplay или lvscan ние можем да видим колко логически групи имаме в момента и какво е тяхното състояние.


heaven:~# lvscan 
 ACTIVE      '/dev/pve/swap' [9.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/pve/root' [96.00 GiB] inherit
 ACTIVE      '/dev/pve/data' [1.38 TiB] inherit

Тук вече съм добавил 2та WD в групата. За съмото добавяне на 2х500гб използвах следната команда:


lvextend -L+940G /dev/mapper/pve-data

Като по този начин добавих 940 GB към сегашните ми ~640GB.
Накрая за да влезе всичко това в сила, беше необходимо да напиша и това:


heaven:~# resize2fs /dev/mapper/pve-data

И така в крайна сметка състоянието на хард дисковете ми в момента е следното:


heaven:~# df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
udev           10M   0  10M  0% /dev
tmpfs          1000M 2.2M 998M  1% /run
/dev/mapper/pve-root   95G  11G  79G 13% /
tmpfs          5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs          2.0G  22M 2.0G  2% /run/shm
/dev/mapper/pve-data   1.4T 464G 930G 34% /var/lib/vz
/dev/sda1        495M  36M 435M  8% /boot
/dev/fuse         30M  20K  30M  1% /etc/pve

Моят съвет е да използваме RAID контролер и новите ни хард дискове предварително да сме ги добавили в RAID (1) примерно или (5) ако имаме повече от 2 хард диска. Така освен че ще имаме повече място, ще сме сигурни в системата си от евентуален счупен хард диск и загуба на информация.