Folder and file permission in linux

Днес се сблъсках с нещо доста интересно – а именно : трябваше да сменя правата на всички папки в определена директория на 755 и на всички файлове в нея на 644. По принцип масово използвам chmod -R когато се наложи да правя нещо подобно, но тук условието беше по-особенно. За целта се разрових в нета, и открих как се прави и затова го пиша и тук в блога, защото смятам че е доста полезно и ценно!

Folder and file permission in linux

Folder and file permission in linux

Ето и принципа :

За смяна на правата само на директории

find /var/www/dir/ -type d -exec chmod 755 {} \;

За смяна на правата само на файлове

find /var/www/dir/ -type f -exec chmod 644 {} \;

Така всички поддиректории във /var/www/dir/ станаха с права 755 , а всички файлове с права 644!