ubuntu ens interface

Здравейте,

След 16.04 в ubuntu, мрежовите интерфейси вече идват с ново наименование – ens. Обаче това понякога е проблем за старите linux потребители като мен, които са свикнали с eth, и за това се налага всеки път да търся как се променяше това.

Този пост служи именно за това – да покажа как бързо и лесно се оправя този проблем.

За целта е нужно да се отвори /etc/default/grub и да се промени следния ред от :

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

на:

GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"

След това се изпълнява и командата : update-grub

root@XRM-web-node3:~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-109-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-109-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-87-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-87-generic
done

Последно и много важно нещо преди да се рестартира сървъра/лаптопа е да се промени конфигурационния файл за мрежите където до сега фигурираше ens :

В /etc/network/interfaces се променя от :

auto ens18
iface ens18 inet static

на :

auto eth0
iface eth0 inet static

ubuntu ens interface

Следва рестартиране и всичко трябва да тръгне без проблеми!

ubuntu ens interface

Това е!