vmware esxi 4.1 ssh with public key howto

Първо искам да изкажа най-сърдечните си благодарности на всички от екипа на Energo-pro! Благодаря ви че заради вас не доживях да видя 1 година ъптайм на сървъра си! Много ви благодаря че оставихте сървърното ми 3 часа без ток! Изпращам ви сърдечни поздрави , на вас и на всички ваши роднини!

PingdomAlert UP:
friendbg.net (friendbg.net) is UP again at 27.11.2012. 20:58:38, after 2h 45m of downtime.

По същество.
Тъй като през около година ми се налага (явно..) да ребуутвам vmware сървъра , след това все се чудя как се правеше опцията на ssh-а да иска публик кей. Тъй като е стара версия на vmware , то се ползва dropbear вместо ssh демон и се налага при всеки буут да се прави това на ново, реших да си го напиша тук как се правеше , пък дано да не ми се налага пак да го пиша 🙂

cd /root/ssh/
scp id_rsa.pub root@vm:.ssh/
alpha:~/.ssh# ssh vm
root@vm's password:
~ # cd .ssh/
/.ssh # mv id_rsa.pub authorized_keys

Това е 🙂

ПС, за спомен ще пейстна рекордния ми ъптайм.. дано скоро го мина този рекорд 🙂

~ # uptime
15:47:14 up 346 days, 3:06, load average: 0.00, 0.00, 0.00