Encrypt usb disk under linux

Най-общо казано : имаме линукс съвръв някъде си и имаме файлове които не искаме ГДБОП да ги прочетат 🙂 Вариянта е да криптираме флашката която е забучена в сървъра. За целта използваме debian. Започваме с това:

sudo su
apt-get install cryptsetup cryptmount

След това поставяме флашката в сървъра и чрез команда fdisk -l я виждаме :

Disk /dev/sdf: 509 MB, 509083648 bytes
16 heads, 61 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 976 * 512 = 499712 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xa96ee04d

Ако сме маоутнали флашката ,то е нужно да я ънмаутнем чрез команда umount /dev/sdf и след това трябва да напишем:

cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/sdf

, като ще ни изисква да напишем с големи букви YES 🙂 Тук идва и реда на пасфразата чрез която ние за напред ще си достъпваме флашката. Хубаво е да е нещо сложно с големи и малки букви и някоя цифра.
След това трябва да излезе надпис от рода на :

Enter LUKS passphrase:
Verify passphrase:
Command successful.

Сега идва реда да декриптираме флашката и да я маутнем в системата. Пишем :

cryptsetup luksOpen /dev/sdf

, като под произволно име пишем името което ще се създаде в /dev/mapper/ чрез което ние ще маутнем криптираната флашка. След това маутваме чрез :

mount /dev/mapper/ /media/disk

и сме готови 🙂 Може да теваме като ънмаоутнем флашката и махнем криптацията чрез:

umount /media/disk
cryptsetup luksClose sdb

и маутнем чрез :

mount /dev/sdf /media/disk

и трябва ще излезе грешка. Общо взето това е 🙂