Изтриване на празното място на хард диск

Изтриване на празното място на хард диск – звучи глупаво нали? Да ама не..

На мен по-скоро ми звучи логично от гледна точка на това: копувам си хард диск втора употреба от prodavalnik.com например.

Предишният му собственик го е форматирал, като с това той си мисли че е изтрил информацията от него. Да ама не!

Има много програми за Windows или Linux които могат да възтановят тази информация (дали частично или напълно) но могат.

Затова е важно да се знае, че ако искаме да скрием напълно информацията от хард диска си , то е необходимо да я изтрием безвъзвратно.

В този си пост ще напиша как става тая хватка под Linux / мразя Windows / :

 

root@test:~# df -m
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/simfs 10240 777 9464 8% /
none 256 1 256 1% /dev
none 52 1 51 2% /run
none 5 0 5 0% /run/lock
none 205 0 205 0% /run/shm
none 100 0 100 0% /run/user
root@test:~#

Тук се вижда че имаме свободни 9464MB които ще запълним до дупка и след това ще изтрием чрез командата shred
Първо създаваме файл голям колкото свободно място имаме в момента, след това го изтриваме „защитено“ със shred:

root@test:~# dd if=/dev/zero of=/free-space bs=1024 count=102400
102400+0 records in
102400+0 records out
104857600 bytes (105 MB) copied, 0.397582 s, 264 MB/s
root@test:~# du -sh /free-space
101M /free-space
root@test:~# shred -v -s 9464M /free-space
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...645MiB/9.3GiB 6%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...892MiB/9.3GiB 9%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...1.2GiB/9.3GiB 13%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...1.6GiB/9.3GiB 17%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...1.9GiB/9.3GiB 21%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...2.3GiB/9.3GiB 24%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...2.6GiB/9.3GiB 28%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...2.9GiB/9.3GiB 32%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...3.3GiB/9.3GiB 36%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...3.7GiB/9.3GiB 40%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...4.0GiB/9.3GiB 43%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...4.4GiB/9.3GiB 47%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...4.7GiB/9.3GiB 51%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...5.1GiB/9.3GiB 55%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...5.4GiB/9.3GiB 59%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...5.8GiB/9.3GiB 62%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...6.1GiB/9.3GiB 66%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...6.5GiB/9.3GiB 70%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...6.9GiB/9.3GiB 74%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...7.2GiB/9.3GiB 78%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...7.6GiB/9.3GiB 82%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...7.9GiB/9.3GiB 86%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...8.3GiB/9.3GiB 90%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...8.7GiB/9.3GiB 94%
shred: /free-space: pass 1/3 (random)...9.0GiB/9.3GiB 98%
shred: /free-space: error writing at offset 9913876480: Disk quota exceeded
root@test:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/simfs 10G 10G 0 100% /
none 256M 4.0K 256M 1% /dev
none 52M 1020K 51M 2% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 205M 0 205M 0% /run/shm
none 100M 0 100M 0% /run/user
root@test:~# du -sh /free-space
9.3G /free-space
root@test:~# du -m /free-space
9464 /free-space

Още..