Прехвърляне на sparse файлове под линукс

Здравейте,

Тук идеята е следната :

Имаме bare-metal сървър A и искаме да копираме виртуална машина от него на bare-metal сървър B. Ако виртуалната ни машина е голяма примерно 80GB и връзката между двете машини е на 1GB то трансфера ще отнеме около 20 минути.

Ако виртуалната ни машина реално е голяма 1GB, трансфера пак ще отнеме толкова, защото ние ще прехвърлим всичките 80GB – 79GB от които нули.

В този пост ще споделя начин с tar как да избегнем това досадно прехвърляне на излишни данни на sparse файлове.

Създаване на sparse файл

За теста създадох виртуална машина с големина на хард диска 80GB :

Още..