This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details

Привет,

Често при обновяване на пакетите на debian базиран сървър ми се случва да видя следното съобщение : This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.

root@raspberrypi:~# apt-get update
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.

 

Това съобщение идва от факта, че вече има нова стабилна версия на операционната система, и тази до която сме в момента вече се води „old-stable“.

Заради тази грешка не можем да обновим пакетите и ни връща 404.

Проблема се решава като се пусне :

apt-get update --allow-releaseinfo-change

Това е!