Elementary OS alt+shift

elementary os alt+shift
В продължение на предният ми пост свързан с Elementary OS и неговата инсталация и проблеми, искам да споделя, че вече намерих решение на проблема със смяната на езика чрез alt+shift.

Проблема се решава като се напише следното нещо в терминала :

gsettings set org.pantheon.desktop.gala.keybindings switch-input-source "['<alt>Shift_L', '<alt>Shift_R', '<shift>Alt_L', '<shift>Alt_R']"

Това е! 🙂

PS. забелязах , че wordpress-a сменя ‘ със ‘ , ако не ви се получи при копи-пействането и ви излезе следната грешка :

bash: alt: No such file or directory

то трябва да промените в реда  кавичките единични кавички!