Dobrich from the Sky – парк Свети Георги

Малък и необработен клип от вчера следобед, където съчетахме разходката с детето, с малко летене над хубавият ни парк! 🙂