Стихотворение за Искрен

Стихотворението е с автор Иван Адамов и е посветено на колегата Искрен който вечно задава някой въпрос свързан с линукс, и който горещо се старае да копира мрежовата топология на фирмата в негова домашна среда. Въведението е от мен:

Николай: Всичко започна още от първият ден, когато започнах работа, дойде при мен и ме пита за vmware 🙂 Иван: и така се започна сага гореща, където той пита, а ти си на среща. виртуални машини на каишка държиш, той ти досажда а ти тихо ръмжиш.

 
Сподели чрез...