малко простотии – част 1

Обаждане на системния администратор:
– Не отварям Гугъл.
– Свети ли ламичката на мрежовата карта?
– Свети, и не е лампичка а полупроводников светодиод.
– Ъъъъ, явно не е при вас проблемът.