ЕГН

Днес съвсем случайно като търсихме един абонат в системата с колегата се запитахме за въпроса с ЕГН-то и по-специално – как се формира то. Любопитно ми стана за егн-тата на хората родени след 1999та година. Досега не се бях замислял какви са. Ето какво открих в интернет по въпроса :

  • за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20,
  • за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Инфото е от wikipedia.

Тук намерих и статия за ЕГН която смятам за доста любопитна и заради това реших я сложа в блога си:

 

Как се изчислява последната цифра и има ли скрит алгоритъм за принадлежност към малцинствата

Замисляли ли сте над информацията, която носят 10-те цифри във вашето ЕГН? Ако първите 6 са ясни, какво съдържание изпълва последните четири цифри.

Всъщност, след годината, месеца и датата на раждане следват седмата и осмата цифра, които показват поредността на раждането. Когато са били въведени ЕГН-та, те са формирани и по области. Така че седмата и осмата цифра означават поредността на раждането за деня в дадена област. По този начин можете да узнаете кое поред бебе сте в деня на раждането ви.

След това идва цифрата, която маркира пола на притежателя си – мъж или жена – мъжете са с четно число, жените – нечетно. Не е ясно при сегашните експерименти на смяна на пола дали институциите променят тези данни. Или ЕГН-то е консервативна структура и не позволява подобни промени.

Особено сложно е изчислението на така нареченото контролно число, или последната цифра от ЕГН-то. Тя бие всички рекорди по сложност и всъщност е математически алгоритъм.

При приблизително средни математически умения всеки би могъл да изчисли последното число от ЕГН-то, като за всяка от позициите на 9-те първи цифри съответства т.нар. тегло. Така всяко число се умножава по съответстващото на позицията тегло, а след това отделните произведения се събират. Първите 9 числа от ЕГН-то трябва да бъдат умножени съответно с цифрите 2,4,8,5,10,9,7,3 и 6.

Полученото число се дели на 11, а след това се закръгля остатъка от деленето. Така се сформира последният, окончателен знак в нашия индивидуален граждански номер. Последното число по информация на експертите не е носител на някакви белези и данни за притежателя. Това е контролна цифра. Защото, ако тя е произволна, другите цифри може да са измислени, обясни пред “Всеки ден” експертът от служба ЕСГРАОН Нина Симеонова. Не всяка комбинация от 10 цифри сформира ЕГН, уточни тя.

Няма цифра или определен алгоритъм, който да носи информацията за нашата националност и дали принадлежим към малцинство, стана ясно от обясненията на Симеонова. Няма такова нещо, категорично отрече тя.

ЕГН се формира по този начин от 1977 година и не се очакват промени. Броят на цифрите в ЕГН-то няма да се промени. Нищо не е наложило промяна засега, а числата са неизчерпаеми. Едва ли на ден в една област се раждат повече от 99 деца, засмя се служителката.

ЕСГРАОН е създадена през 1977 г. с постановление 15 на правителството, когато са анкетирани всички български граждани. За справка – разчита се като национална автоматизирана информационна система за административна индивидуализация и регистриране на физически лица. Всеки притежава личен регистрационен картон.

Документът съдържа данни за ЕГН, име, пол, място и дата на раждане, адрес, семейно положение, за деца, майка, братя и сестри, дори за псевдоним на съответния човек. В информацията за всеки има и т.нар.точка “правни ограничения”.

Първата двойка от последните 4 цифри на ЕГН се определя от региона (областта, окръга) по месторождение. Обикновено обхваща няколко поредни числа, фиксирани в дадения регион. Например за София-град са от 62 до 72, Варна 08 до 13, Плевен 39 до 41 и т.н. Последната от четирите цифри при лица от мъжки пол е четна, а от женски пол нечетна. Разликата им е 5 единици спрямо числото от последната двойка цифри. Алгоритъмът е публикуван на официалната страница на ЕКСГРАОН http://www.grao.bg/esgraon.html. На този принцип е направен и генератор за проверка на ЕГН от програмиста Георги Чорбаждийски, който може да видите и ползвате тук – http://georgi.unixsol.org/programs/egn.php.

Не се стряскайте, ако вие сте родени в София, а всъщност при по-детайлно разучаване на цифрите на ЕГН-то си се окаже, че те показват, че сте роден примерно в Ямбол или в Кърджали. Понякога, когато пуснете номера си в генератора за проверка, може с изненада да установите този факт и да решите, че десетилетия наред сте живели с грешно ЕГН.

В някои случаи се оказва, че мястото на раждане и номерът по ЕГН не съвпадат. Това е така, защото в системата ЕСГРАОН, когато се родят твърде много деца в даден регион и ден, се използват номера „на заем“ от друг регион. Броят на отпуснатите раждания за ден е определен по статистически принцип за всеки регион. Например за регион Пазарджик са предвидени 36 номера, което значи, че ако се родят повече от 18 момчета или момичета в един ден, за последните в полето регион на ЕГН няма да е отбелязан Пазарджик.

Причината за това е, че в продължение на години е съществувала практика да се раздават на общинските подразделения на ЕСГРАОН листове от един голям формуляр с предварително номерирани редове. Така по последните цифри на ЕГН може с допустима точност да се определи и месторождението на съответния български гражданин. Други отдели на ЕСГРАОН направо сумират поредния номер на раждане с последните 3 цифри от ЕКНМ (Единен класификатор на населените места) и прибавят единица в зависимост от пола на детето. Споменатата практика се отрича от служителите на ЕСГРАОН, но въпреки това често се използва от правоохранителните органи за бърза проверка на валидността на документи за самоличност.

При други случаи се среща, че лицето е родено в друг/неизвестен регион. Такъв регион понякога се ползва при родени преди 1900, за родени в чужбина или ако в даден регион се родят повече деца от предвиденото. Също така трябва да се отбележи, че цифрите на хората, родени преди 1977 година, отразяват местоживеенето им към момента на получаване на ЕГН през 77-ма, а не непременно месторождението им. През 1977 година всъщност е прието постановление на Министерски съвет №15, с което е създадена служба ЕСГРАОН. Тогава са били анкетирани всички български граждани. За всяко лице е бил съставен Личен Регистрационен Картон (ЛРК).

ЕГН-то е уникален идентификационен номер, то няма никаква друга цел. Съдържателната информация в ЕГН-то не е интересна, успокои пред “Всеки ден” проф. Михаил Константинов.

“В други държави има по-дълги идентификационни номера с 12 или 15 цифри, които се правят на чисто случаен принцип, така че да не съвпадат с предишни номера. Целта на този номер е единствено и само уникална идентификация на лицето и нищо друго. Това че при нас първите шест цифри носят някаква информация за рождената дата някои го смятат за недостатък, но така е направено. Целта на номера не е да носи съдържателна информация. Даже най-добре е да няма никаква информация, но нашето ЕГН не е такова, за съжаление, но така са го направили”, каза експертът. Важното е да няма повтарящи се номера, допълни проф. Константинов. Според него все пак подобна съдържателна информация не би трябвало да присъства в ЕГН-то.

Инфото е взаймствано от epochtimes-bg.com