Стихотворение за Искрен

Стихотворението е с автор Иван Адамов и е посветено на колегата Искрен който вечно задава някой въпрос свързан с линукс, и който горещо се старае да копира мрежовата топология на фирмата в негова домашна среда.

Въведението е от мен:

Николай: Всичко започна още от първият ден,
когато започнах работа, дойде при мен и ме пита за vmware 🙂
Иван: и така се започна сага гореща,
където той пита, а ти си на среща.
виртуални машини на каишка държиш,
той ти досажда а ти тихо ръмжиш.