apache2 http2 proxy problem

Здравейте,

apache2 http2 proxy problemВ тази публикация ще споделя за един много странен проблем който борих днес.

Става дума за apache2 http2 proxy problem, като накратко схемата ми беше следната :

 

  1. Имам сайт domain.com който се намира на сървър с nginx и php-fpm.
  2. Имам blog.domain.com който се намира на WHM сървър с apache2.4 с последните му обновления
  3. Направил съм прокси настройка на domain.com така че, когато се достъпи domain.com/blog да зарежда садържанието от blog.domain.com (от WHM/cpanel сървъра).

Nginx конфигурацията

Nginx конфигурацията при domain.com е следната :

location /blog/ {
rewrite ^/blog/(.*) /$1 break;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_read_timeout 90;
proxy_pass https://blog.domain.com/;
proxy_redirect https://blog.domain.com/ /blog/;

Тя се слага преди location

Проблемът

Така настроен domain.com/blog се отваря без проблем на всички браузъри без на safari. При safari върти и върти.. и накрая нищо. В логовете на WHM сървъра наблюдавах изключително много заявки от моя айпи адрес които все едно флудваха сървъра.

Решението

Решението на проблемът се оказа изключително просто. Бяхме сложили mod_http2 на WHM сървъра, след като прочетохме, че пичовете от Cpanel са го пуснали като stable модул за WHM. Оказа се , че именно в него беше и нашия проблем. След като го махнахме domain.com/blog започна да се зарежда без проблеми отново от safari.

До това решение стигнахме, след като тествахме с blog.domain.com от друг сървър който беше също изцяло на nginx.

Извода

Максимата „щом нещо работи, не го пипай“ за пореден път се оказа вярна, особенно когато сървърната ни топология е толкова сложна.

Това е!